ДП ЗАТ «Трест Донбастрансбуд»

До складу Фінансово-промислової корпорації DMS підприємство входить з січня 2008 року. Краснолиманський піщаний кар'єр виробляє видобуток піску будівельного відкритим способом (гірський) і методом гідронамиву (намивний). Джерелом отримання піску є 2 ділянки - Північно-Східний і Краснолиманское-1 родовище в межах «Спеціального дозволу на користування надрами».Площа гірничого відводу кар'єра - більше 200 га, існуюча площа земельного відводу - 50 га.

Запаси піску на Північно-Східній ділянці складають 792 тис. м3, на Краснолиманському - I родовищі - 2 000,0 тис.м3. Піски відповідають вимогам державних стандартів ДСТУ Б В.2.7-32-95, ДБН В.1.4-2.01.- 97, ГОСТ 8735-88, ГОСТ 22552.2-93.

Піски дрібнозернисті, злегка глинисті. Модуль крупності - від 0,8 до 1,3. Кількість глинистих пилоподібних частин - від 1,4-2,2%. У мінералогічному складі пісків переважає кварц (94-98%). Об'ємна вага піску - 1,36-1,52 т/м3. Пісок будівельний гірський і намивний відноситься до 1 класу застосування і може бути використаний без обмежень.

Доставка піску проводиться залізничним транспортом, автотранспортом.